สินค้าหมด

1,550 BAHT
1900 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13031' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7461,7343,6744,5799,19051,20190,2647,9302,19706,17679,11872,7903,1320,16712,6511,6477,21696,5456 Array ( [0] => 7461 [1] => 7343 [2] => 6744 [3] => 5799 [4] => 19051 [5] => 20190 [6] => 2647 [7] => 9302 [8] => 19706 [9] => 17679 [10] => 11872 [11] => 7903 [12] => 1320 [13] => 16712 [14] => 6511 [15] => 6477 [16] => 21696 [17] => 5456 )