สินค้าหมด

1,550 BAHT
1900 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13031' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4733,5676,21738,14339,7773,16110,17396,16712,21616,10158,3895,2739,4941,9479,13734,18070,20115,490 Array ( [0] => 4733 [1] => 5676 [2] => 21738 [3] => 14339 [4] => 7773 [5] => 16110 [6] => 17396 [7] => 16712 [8] => 21616 [9] => 10158 [10] => 3895 [11] => 2739 [12] => 4941 [13] => 9479 [14] => 13734 [15] => 18070 [16] => 20115 [17] => 490 )