สินค้าหมด

300 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13029' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20058,10711,15881,2611,9814,6118,20173,6336,19668,3180,11042,5788,9213,22164,6241,5145,10885,1583 Array ( [0] => 20058 [1] => 10711 [2] => 15881 [3] => 2611 [4] => 9814 [5] => 6118 [6] => 20173 [7] => 6336 [8] => 19668 [9] => 3180 [10] => 11042 [11] => 5788 [12] => 9213 [13] => 22164 [14] => 6241 [15] => 5145 [16] => 10885 [17] => 1583 )