สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13029' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5792,8254,3370,9376,9135,3886,10826,9123,13104,19069,6571,9756,15723,15873,13180,3321,6192,2691 Array ( [0] => 5792 [1] => 8254 [2] => 3370 [3] => 9376 [4] => 9135 [5] => 3886 [6] => 10826 [7] => 9123 [8] => 13104 [9] => 19069 [10] => 6571 [11] => 9756 [12] => 15723 [13] => 15873 [14] => 13180 [15] => 3321 [16] => 6192 [17] => 2691 )