สินค้าหมด

550 BAHT
700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13013' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13352,12453,12242,13353,11507,9489,10332,13354,18247,2275,10340,12047,13341,13822,13340,10550,13313,13312 Array ( [0] => 13352 [1] => 12453 [2] => 12242 [3] => 13353 [4] => 11507 [5] => 9489 [6] => 10332 [7] => 13354 [8] => 18247 [9] => 2275 [10] => 10340 [11] => 12047 [12] => 13341 [13] => 13822 [14] => 13340 [15] => 10550 [16] => 13313 [17] => 13312 )