สินค้าเหลือน้อย

550 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13011' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16602,10918,13333,16158,13294,13312,16167,15413,18258,16179,13326,16962,13353,13319,14695,13358,1150,12454 Array ( [0] => 16602 [1] => 10918 [2] => 13333 [3] => 16158 [4] => 13294 [5] => 13312 [6] => 16167 [7] => 15413 [8] => 18258 [9] => 16179 [10] => 13326 [11] => 16962 [12] => 13353 [13] => 13319 [14] => 14695 [15] => 13358 [16] => 1150 [17] => 12454 )