สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
1500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13002' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9519,11715,6749,12294,3066,1020,4330,13000,4988,4116,4249,23721,770,11518,768,4117,13673,15585 Array ( [0] => 9519 [1] => 11715 [2] => 6749 [3] => 12294 [4] => 3066 [5] => 1020 [6] => 4330 [7] => 13000 [8] => 4988 [9] => 4116 [10] => 4249 [11] => 23721 [12] => 770 [13] => 11518 [14] => 768 [15] => 4117 [16] => 13673 [17] => 15585 )