สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
800 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'13001' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20901,4986,1158,1162,5887,9521,5055,13003,9519,4116,4329,1166,2333,1170,13673,4120,4254,4259 Array ( [0] => 20901 [1] => 4986 [2] => 1158 [3] => 1162 [4] => 5887 [5] => 9521 [6] => 5055 [7] => 13003 [8] => 9519 [9] => 4116 [10] => 4329 [11] => 1166 [12] => 2333 [13] => 1170 [14] => 13673 [15] => 4120 [16] => 4254 [17] => 4259 )