สินค้าหมด

1,800 BAHT
2250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12998' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4257,4986,5185,9522,1184,2337,3954,3957,4987,4130,4329,1162,2333,12999,9521,15588,13673,8296 Array ( [0] => 4257 [1] => 4986 [2] => 5185 [3] => 9522 [4] => 1184 [5] => 2337 [6] => 3954 [7] => 3957 [8] => 4987 [9] => 4130 [10] => 4329 [11] => 1162 [12] => 2333 [13] => 12999 [14] => 9521 [15] => 15588 [16] => 13673 [17] => 8296 )