สินค้าหมด

1,800 BAHT
2250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12998' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13001,1154,4988,5185,3066,4125,9268,1164,9105,3956,4257,8965,9438,13000,4260,4987,4120,7791 Array ( [0] => 13001 [1] => 1154 [2] => 4988 [3] => 5185 [4] => 3066 [5] => 4125 [6] => 9268 [7] => 1164 [8] => 9105 [9] => 3956 [10] => 4257 [11] => 8965 [12] => 9438 [13] => 13000 [14] => 4260 [15] => 4987 [16] => 4120 [17] => 7791 )