สินค้าหมด

120 BAHT
150 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12997' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21209,7472,1174,22992,8855,4105,4102,19557,8307,4334,11521,7069,16373,4989,4110,17916,14711,5712 Array ( [0] => 21209 [1] => 7472 [2] => 1174 [3] => 22992 [4] => 8855 [5] => 4105 [6] => 4102 [7] => 19557 [8] => 8307 [9] => 4334 [10] => 11521 [11] => 7069 [12] => 16373 [13] => 4989 [14] => 4110 [15] => 17916 [16] => 14711 [17] => 5712 )