สินค้าหมด

120 BAHT
150 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12996' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12997,4298,9202,13101,8509,16373,4290,5857,8855,21440,4291,14143,4334,9829,22446,20843,20820,5065 Array ( [0] => 12997 [1] => 4298 [2] => 9202 [3] => 13101 [4] => 8509 [5] => 16373 [6] => 4290 [7] => 5857 [8] => 8855 [9] => 21440 [10] => 4291 [11] => 14143 [12] => 4334 [13] => 9829 [14] => 22446 [15] => 20843 [16] => 20820 [17] => 5065 )