สินค้าหมด

120 BAHT
150 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12996' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10746,7070,20820,23472,9284,9322,3925,3086,21723,5694,9287,10034,8611,15562,4110,23068,13046,8600 Array ( [0] => 10746 [1] => 7070 [2] => 20820 [3] => 23472 [4] => 9284 [5] => 9322 [6] => 3925 [7] => 3086 [8] => 21723 [9] => 5694 [10] => 9287 [11] => 10034 [12] => 8611 [13] => 15562 [14] => 4110 [15] => 23068 [16] => 13046 [17] => 8600 )