สินค้าหมด

200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12991' and ( pcharacter='208' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8325,21789,6458,19299,8320,22538,6130,22541,11515,8322,8312,15587,22539,19561,8315,22540,8313,8324 Array ( [0] => 8325 [1] => 21789 [2] => 6458 [3] => 19299 [4] => 8320 [5] => 22538 [6] => 6130 [7] => 22541 [8] => 11515 [9] => 8322 [10] => 8312 [11] => 15587 [12] => 22539 [13] => 19561 [14] => 8315 [15] => 22540 [16] => 8313 [17] => 8324 )