สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12990' and ( pcharacter='142' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16736,14586,22567,16481,20457,14598,14585,17697,16477,22568,14584,18589,16483,11696,14592,14589,14591,23553 Array ( [0] => 16736 [1] => 14586 [2] => 22567 [3] => 16481 [4] => 20457 [5] => 14598 [6] => 14585 [7] => 17697 [8] => 16477 [9] => 22568 [10] => 14584 [11] => 18589 [12] => 16483 [13] => 11696 [14] => 14592 [15] => 14589 [16] => 14591 [17] => 23553 )