สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12990' and ( pcharacter='142' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14600,16481,14602,14590,20459,11695,14601,14595,14604,16482,20462,14599,14589,16483,16479,16478,14597,14586 Array ( [0] => 14600 [1] => 16481 [2] => 14602 [3] => 14590 [4] => 20459 [5] => 11695 [6] => 14601 [7] => 14595 [8] => 14604 [9] => 16482 [10] => 20462 [11] => 14599 [12] => 14589 [13] => 16483 [14] => 16479 [15] => 16478 [16] => 14597 [17] => 14586 )