สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12990' and ( pcharacter='142' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20459,14604,14591,14593,14585,14603,18589,14584,14592,22896,14599,16483,11696,14595,14587,14600,16484,20462 Array ( [0] => 20459 [1] => 14604 [2] => 14591 [3] => 14593 [4] => 14585 [5] => 14603 [6] => 18589 [7] => 14584 [8] => 14592 [9] => 22896 [10] => 14599 [11] => 16483 [12] => 11696 [13] => 14595 [14] => 14587 [15] => 14600 [16] => 16484 [17] => 20462 )