สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12990' and ( pcharacter='142' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16482,16480,22896,22568,17700,14600,22567,23553,14599,14597,14601,20463,14593,20459,20462,14595,16481,14590 Array ( [0] => 16482 [1] => 16480 [2] => 22896 [3] => 22568 [4] => 17700 [5] => 14600 [6] => 22567 [7] => 23553 [8] => 14599 [9] => 14597 [10] => 14601 [11] => 20463 [12] => 14593 [13] => 20459 [14] => 20462 [15] => 14595 [16] => 16481 [17] => 14590 )