สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12990' and ( pcharacter='142' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14603,14587,14584,16481,14602,16479,14601,25054,20463,20462,16484,14585,14599,14592,23553,20461,24430,14586 Array ( [0] => 14603 [1] => 14587 [2] => 14584 [3] => 16481 [4] => 14602 [5] => 16479 [6] => 14601 [7] => 25054 [8] => 20463 [9] => 20462 [10] => 16484 [11] => 14585 [12] => 14599 [13] => 14592 [14] => 23553 [15] => 20461 [16] => 24430 [17] => 14586 )