สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12990' and ( pcharacter='142' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14591,20457,16481,14598,16483,14586,20458,16480,14585,22567,16736,16477,14600,14594,14588,22896,14603,14593 Array ( [0] => 14591 [1] => 20457 [2] => 16481 [3] => 14598 [4] => 16483 [5] => 14586 [6] => 20458 [7] => 16480 [8] => 14585 [9] => 22567 [10] => 16736 [11] => 16477 [12] => 14600 [13] => 14594 [14] => 14588 [15] => 22896 [16] => 14603 [17] => 14593 )