สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12989' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22707,19430,18356,21150,13395,18553,21275,13404,22401,13387,21396,13560,21756,4783,14729,7852,18352,16437 Array ( [0] => 22707 [1] => 19430 [2] => 18356 [3] => 21150 [4] => 13395 [5] => 18553 [6] => 21275 [7] => 13404 [8] => 22401 [9] => 13387 [10] => 21396 [11] => 13560 [12] => 21756 [13] => 4783 [14] => 14729 [15] => 7852 [16] => 18352 [17] => 16437 )