สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
750 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12988' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12432,1850,13878,2895,18904,2175,16198,21732,4406,13863,17856,6821,13910,9819,22256,5008,9639,24940 Array ( [0] => 12432 [1] => 1850 [2] => 13878 [3] => 2895 [4] => 18904 [5] => 2175 [6] => 16198 [7] => 21732 [8] => 4406 [9] => 13863 [10] => 17856 [11] => 6821 [12] => 13910 [13] => 9819 [14] => 22256 [15] => 5008 [16] => 9639 [17] => 24940 )