สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
750 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12988' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18317,22719,19631,14908,12436,17855,23768,18715,22688,21728,11110,2203,9978,16198,4396,8865,1778,21782 Array ( [0] => 18317 [1] => 22719 [2] => 19631 [3] => 14908 [4] => 12436 [5] => 17855 [6] => 23768 [7] => 18715 [8] => 22688 [9] => 21728 [10] => 11110 [11] => 2203 [12] => 9978 [13] => 16198 [14] => 4396 [15] => 8865 [16] => 1778 [17] => 21782 )