สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
750 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12988' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22674,18323,13862,2180,20577,49,75,9109,2183,9524,18856,19638,13867,13091,23019,23,24389,13863 Array ( [0] => 22674 [1] => 18323 [2] => 13862 [3] => 2180 [4] => 20577 [5] => 49 [6] => 75 [7] => 9109 [8] => 2183 [9] => 9524 [10] => 18856 [11] => 19638 [12] => 13867 [13] => 13091 [14] => 23019 [15] => 23 [16] => 24389 [17] => 13863 )