สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
750 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12988' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2898,13909,19635,15842,22989,11718,21133,24947,16191,16221,24476,22686,9399,84,18158,8873,4395,13967 Array ( [0] => 2898 [1] => 13909 [2] => 19635 [3] => 15842 [4] => 22989 [5] => 11718 [6] => 21133 [7] => 24947 [8] => 16191 [9] => 16221 [10] => 24476 [11] => 22686 [12] => 9399 [13] => 84 [14] => 18158 [15] => 8873 [16] => 4395 [17] => 13967 )