สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
750 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12988' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14624,23051,4716,8828,17501,4713,18902,19817,18319,9524,10093,13574,18308,1790,18290,16203,4745,23839 Array ( [0] => 14624 [1] => 23051 [2] => 4716 [3] => 8828 [4] => 17501 [5] => 4713 [6] => 18902 [7] => 19817 [8] => 18319 [9] => 9524 [10] => 10093 [11] => 13574 [12] => 18308 [13] => 1790 [14] => 18290 [15] => 16203 [16] => 4745 [17] => 23839 )