สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
750 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12988' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8047,18122,10420,8491,13,16219,21620,8462,12253,9475,40,11006,9332,18315,23789,6820,9333,24501 Array ( [0] => 8047 [1] => 18122 [2] => 10420 [3] => 8491 [4] => 13 [5] => 16219 [6] => 21620 [7] => 8462 [8] => 12253 [9] => 9475 [10] => 40 [11] => 11006 [12] => 9332 [13] => 18315 [14] => 23789 [15] => 6820 [16] => 9333 [17] => 24501 )