สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
750 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12988' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9109,15435,14621,8039,21271,10535,16210,15626,4715,5109,18304,337,1793,13848,13918,20550,13068,13870 Array ( [0] => 9109 [1] => 15435 [2] => 14621 [3] => 8039 [4] => 21271 [5] => 10535 [6] => 16210 [7] => 15626 [8] => 4715 [9] => 5109 [10] => 18304 [11] => 337 [12] => 1793 [13] => 13848 [14] => 13918 [15] => 20550 [16] => 13068 [17] => 13870 )