สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12987' and ( pcharacter='249' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23072,18179,12293,11830,15320,11380,12984,23073,23075,12983,23076,23326,19613,11832,23078,19027,18777,18778 Array ( [0] => 23072 [1] => 18179 [2] => 12293 [3] => 11830 [4] => 15320 [5] => 11380 [6] => 12984 [7] => 23073 [8] => 23075 [9] => 12983 [10] => 23076 [11] => 23326 [12] => 19613 [13] => 11832 [14] => 23078 [15] => 19027 [16] => 18777 [17] => 18778 )