สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12987' and ( pcharacter='249' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11831,18179,19614,12984,18778,23326,20299,23914,23917,15320,23077,23076,12293,11832,23073,11830,23075,23916 Array ( [0] => 11831 [1] => 18179 [2] => 19614 [3] => 12984 [4] => 18778 [5] => 23326 [6] => 20299 [7] => 23914 [8] => 23917 [9] => 15320 [10] => 23077 [11] => 23076 [12] => 12293 [13] => 11832 [14] => 23073 [15] => 11830 [16] => 23075 [17] => 23916 )