สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12987' and ( pcharacter='249' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23326,19613,11379,19614,20300,21903,11378,23076,23073,23077,12293,23075,23915,24729,20299,23072,15320,11832 Array ( [0] => 23326 [1] => 19613 [2] => 11379 [3] => 19614 [4] => 20300 [5] => 21903 [6] => 11378 [7] => 23076 [8] => 23073 [9] => 23077 [10] => 12293 [11] => 23075 [12] => 23915 [13] => 24729 [14] => 20299 [15] => 23072 [16] => 15320 [17] => 11832 )