สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12987' and ( pcharacter='249' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11378,12293,19613,11830,20299,12984,20300,18778,19614,12983,21903,11832,11831,18179,18776,11380,19027,15320 Array ( [0] => 11378 [1] => 12293 [2] => 19613 [3] => 11830 [4] => 20299 [5] => 12984 [6] => 20300 [7] => 18778 [8] => 19614 [9] => 12983 [10] => 21903 [11] => 11832 [12] => 11831 [13] => 18179 [14] => 18776 [15] => 11380 [16] => 19027 [17] => 15320 )