สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12987' and ( pcharacter='249' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20300,19613,12293,19027,11830,18777,11379,21903,11378,11832,18179,12983,18776,15320,18778,20299,12984,19614 Array ( [0] => 20300 [1] => 19613 [2] => 12293 [3] => 19027 [4] => 11830 [5] => 18777 [6] => 11379 [7] => 21903 [8] => 11378 [9] => 11832 [10] => 18179 [11] => 12983 [12] => 18776 [13] => 15320 [14] => 18778 [15] => 20299 [16] => 12984 [17] => 19614 )