สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12987' and ( pcharacter='249' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19613,11832,12983,19614,23074,18776,23078,11378,23916,23076,21903,23917,19027,20299,23915,12293,23077,15320 Array ( [0] => 19613 [1] => 11832 [2] => 12983 [3] => 19614 [4] => 23074 [5] => 18776 [6] => 23078 [7] => 11378 [8] => 23916 [9] => 23076 [10] => 21903 [11] => 23917 [12] => 19027 [13] => 20299 [14] => 23915 [15] => 12293 [16] => 23077 [17] => 15320 )