สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12986' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3896,14136,11833,14549,22591,17679,6652,23846,1582,20179,11200,6655,21716,24275,24771,5685,17180,1586 Array ( [0] => 3896 [1] => 14136 [2] => 11833 [3] => 14549 [4] => 22591 [5] => 17679 [6] => 6652 [7] => 23846 [8] => 1582 [9] => 20179 [10] => 11200 [11] => 6655 [12] => 21716 [13] => 24275 [14] => 24771 [15] => 5685 [16] => 17180 [17] => 1586 )