สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12986' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19994,2844,9212,8388,5259,21332,22276,21231,16112,22914,5698,15958,483,20933,18962,5176,1587,6146 Array ( [0] => 19994 [1] => 2844 [2] => 9212 [3] => 8388 [4] => 5259 [5] => 21332 [6] => 22276 [7] => 21231 [8] => 16112 [9] => 22914 [10] => 5698 [11] => 15958 [12] => 483 [13] => 20933 [14] => 18962 [15] => 5176 [16] => 1587 [17] => 6146 )