สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12986' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3030,9302,4845,22729,7456,20267,20934,14530,21650,3941,2020,6419,5179,20997,5660,1405,14005,7241 Array ( [0] => 3030 [1] => 9302 [2] => 4845 [3] => 22729 [4] => 7456 [5] => 20267 [6] => 20934 [7] => 14530 [8] => 21650 [9] => 3941 [10] => 2020 [11] => 6419 [12] => 5179 [13] => 20997 [14] => 5660 [15] => 1405 [16] => 14005 [17] => 7241 )