สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12986' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6477,21247,7740,11002,12978,1347,6271,4980,15770,6803,7773,13031,12468,20858,9213,21661,498,8505 Array ( [0] => 6477 [1] => 21247 [2] => 7740 [3] => 11002 [4] => 12978 [5] => 1347 [6] => 6271 [7] => 4980 [8] => 15770 [9] => 6803 [10] => 7773 [11] => 13031 [12] => 12468 [13] => 20858 [14] => 9213 [15] => 21661 [16] => 498 [17] => 8505 )