สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12985' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2739,12974,22470,8390,18369,5793,3442,21530,15889,10584,10888,20291,19996,10448,2024,18437,4945,6490 Array ( [0] => 2739 [1] => 12974 [2] => 22470 [3] => 8390 [4] => 18369 [5] => 5793 [6] => 3442 [7] => 21530 [8] => 15889 [9] => 10584 [10] => 10888 [11] => 20291 [12] => 19996 [13] => 10448 [14] => 2024 [15] => 18437 [16] => 4945 [17] => 6490 )