สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12985' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9242,22064,10530,2848,5236,4214,10986,3354,23118,20583,20930,15964,9925,1532,5051,7745,6252,2391 Array ( [0] => 9242 [1] => 22064 [2] => 10530 [3] => 2848 [4] => 5236 [5] => 4214 [6] => 10986 [7] => 3354 [8] => 23118 [9] => 20583 [10] => 20930 [11] => 15964 [12] => 9925 [13] => 1532 [14] => 5051 [15] => 7745 [16] => 6252 [17] => 2391 )