สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12985' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13734,16121,8488,8257,3843,24488,9241,3147,10694,23179,23781,1291,19339,1482,8545,11985,2672,10779 Array ( [0] => 13734 [1] => 16121 [2] => 8488 [3] => 8257 [4] => 3843 [5] => 24488 [6] => 9241 [7] => 3147 [8] => 10694 [9] => 23179 [10] => 23781 [11] => 1291 [12] => 19339 [13] => 1482 [14] => 8545 [15] => 11985 [16] => 2672 [17] => 10779 )