สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12984' and ( pcharacter='249' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19027,23916,23915,15320,11831,11380,11379,23078,23077,23326,23072,18776,11830,18179,12293,23075,19614,12987 Array ( [0] => 19027 [1] => 23916 [2] => 23915 [3] => 15320 [4] => 11831 [5] => 11380 [6] => 11379 [7] => 23078 [8] => 23077 [9] => 23326 [10] => 23072 [11] => 18776 [12] => 11830 [13] => 18179 [14] => 12293 [15] => 23075 [16] => 19614 [17] => 12987 )