สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12984' and ( pcharacter='249' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19613,11379,23072,18179,21903,11378,20300,23326,18778,12987,20299,19027,23076,11831,23078,23074,11380,11830 Array ( [0] => 19613 [1] => 11379 [2] => 23072 [3] => 18179 [4] => 21903 [5] => 11378 [6] => 20300 [7] => 23326 [8] => 18778 [9] => 12987 [10] => 20299 [11] => 19027 [12] => 23076 [13] => 11831 [14] => 23078 [15] => 23074 [16] => 11380 [17] => 11830 )