สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12984' and ( pcharacter='249' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23076,12293,18777,11379,23077,18776,23073,23072,15320,11830,11831,21903,23074,19027,19614,12983,12987,11832 Array ( [0] => 23076 [1] => 12293 [2] => 18777 [3] => 11379 [4] => 23077 [5] => 18776 [6] => 23073 [7] => 23072 [8] => 15320 [9] => 11830 [10] => 11831 [11] => 21903 [12] => 23074 [13] => 19027 [14] => 19614 [15] => 12983 [16] => 12987 [17] => 11832 )