สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12984' and ( pcharacter='249' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12987,18179,18778,12983,19027,11832,11831,11830,18776,12293,20300,15320,19613,11378,19614,20299,18777,11379 Array ( [0] => 12987 [1] => 18179 [2] => 18778 [3] => 12983 [4] => 19027 [5] => 11832 [6] => 11831 [7] => 11830 [8] => 18776 [9] => 12293 [10] => 20300 [11] => 15320 [12] => 19613 [13] => 11378 [14] => 19614 [15] => 20299 [16] => 18777 [17] => 11379 )