สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12984' and ( pcharacter='249' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20299,18777,19614,19613,15320,12987,23074,12983,11830,23072,23078,18179,23073,18778,23326,23914,11378,23916 Array ( [0] => 20299 [1] => 18777 [2] => 19614 [3] => 19613 [4] => 15320 [5] => 12987 [6] => 23074 [7] => 12983 [8] => 11830 [9] => 23072 [10] => 23078 [11] => 18179 [12] => 23073 [13] => 18778 [14] => 23326 [15] => 23914 [16] => 11378 [17] => 23916 )