สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12984' and ( pcharacter='249' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23914,23075,19614,12293,23326,19613,23076,23077,18179,11832,11378,18776,12987,11380,12983,18778,23073,23915 Array ( [0] => 23914 [1] => 23075 [2] => 19614 [3] => 12293 [4] => 23326 [5] => 19613 [6] => 23076 [7] => 23077 [8] => 18179 [9] => 11832 [10] => 11378 [11] => 18776 [12] => 12987 [13] => 11380 [14] => 12983 [15] => 18778 [16] => 23073 [17] => 23915 )