สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12984' and ( pcharacter='249' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19613,15320,11832,18179,12983,18778,11380,11830,18777,21903,11378,11831,18776,12293,12987,19027,20299,11379 Array ( [0] => 19613 [1] => 15320 [2] => 11832 [3] => 18179 [4] => 12983 [5] => 18778 [6] => 11380 [7] => 11830 [8] => 18777 [9] => 21903 [10] => 11378 [11] => 11831 [12] => 18776 [13] => 12293 [14] => 12987 [15] => 19027 [16] => 20299 [17] => 11379 )