สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12983' and ( pcharacter='249' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11380,23076,18777,23077,11832,18778,11378,18776,12987,15320,19613,23078,23074,20299,11831,23072,23326,11830 Array ( [0] => 11380 [1] => 23076 [2] => 18777 [3] => 23077 [4] => 11832 [5] => 18778 [6] => 11378 [7] => 18776 [8] => 12987 [9] => 15320 [10] => 19613 [11] => 23078 [12] => 23074 [13] => 20299 [14] => 11831 [15] => 23072 [16] => 23326 [17] => 11830 )