สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12983' and ( pcharacter='249' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11380,18778,18777,11832,19027,24729,23917,15320,23075,23326,23914,19613,11379,23077,23074,21903,11831,19614 Array ( [0] => 11380 [1] => 18778 [2] => 18777 [3] => 11832 [4] => 19027 [5] => 24729 [6] => 23917 [7] => 15320 [8] => 23075 [9] => 23326 [10] => 23914 [11] => 19613 [12] => 11379 [13] => 23077 [14] => 23074 [15] => 21903 [16] => 11831 [17] => 19614 )