สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12983' and ( pcharacter='249' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15320,19614,20300,11830,11378,23914,23915,18179,23077,11831,12984,12293,23073,18778,11379,23074,23326,23076 Array ( [0] => 15320 [1] => 19614 [2] => 20300 [3] => 11830 [4] => 11378 [5] => 23914 [6] => 23915 [7] => 18179 [8] => 23077 [9] => 11831 [10] => 12984 [11] => 12293 [12] => 23073 [13] => 18778 [14] => 11379 [15] => 23074 [16] => 23326 [17] => 23076 )