สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12983' and ( pcharacter='249' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23074,23914,23072,23075,11832,24729,19613,12984,18179,12987,11831,23077,11379,23326,23917,11378,21903,20300 Array ( [0] => 23074 [1] => 23914 [2] => 23072 [3] => 23075 [4] => 11832 [5] => 24729 [6] => 19613 [7] => 12984 [8] => 18179 [9] => 12987 [10] => 11831 [11] => 23077 [12] => 11379 [13] => 23326 [14] => 23917 [15] => 11378 [16] => 21903 [17] => 20300 )