สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12983' and ( pcharacter='249' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23078,11380,15320,23074,11379,11832,18777,23916,23073,18778,23326,18179,12987,11831,19613,23072,23077,23076 Array ( [0] => 23078 [1] => 11380 [2] => 15320 [3] => 23074 [4] => 11379 [5] => 11832 [6] => 18777 [7] => 23916 [8] => 23073 [9] => 18778 [10] => 23326 [11] => 18179 [12] => 12987 [13] => 11831 [14] => 19613 [15] => 23072 [16] => 23077 [17] => 23076 )