สินค้าหมด

500 BAHT
600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12982' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14558,2735,19996,1407,18437,21795,21710,7903,20304,8984,5478,3670,22095,9374,10635,20639,18425,8280 Array ( [0] => 14558 [1] => 2735 [2] => 19996 [3] => 1407 [4] => 18437 [5] => 21795 [6] => 21710 [7] => 7903 [8] => 20304 [9] => 8984 [10] => 5478 [11] => 3670 [12] => 22095 [13] => 9374 [14] => 10635 [15] => 20639 [16] => 18425 [17] => 8280 )