สินค้าหมด

500 BAHT
600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12982' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4927,12479,9477,20066,14553,10894,14612,2254,19151,5664,10783,22274,22051,10530,1582,19093,21922,8270 Array ( [0] => 4927 [1] => 12479 [2] => 9477 [3] => 20066 [4] => 14553 [5] => 10894 [6] => 14612 [7] => 2254 [8] => 19151 [9] => 5664 [10] => 10783 [11] => 22274 [12] => 22051 [13] => 10530 [14] => 1582 [15] => 19093 [16] => 21922 [17] => 8270 )