สินค้าหมด

500 BAHT
600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12982' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6860,7341,10362,19996,13613,18939,6557,25072,7438,24840,6645,2968,11764,7482,23756,21201,20291,19154 Array ( [0] => 6860 [1] => 7341 [2] => 10362 [3] => 19996 [4] => 13613 [5] => 18939 [6] => 6557 [7] => 25072 [8] => 7438 [9] => 24840 [10] => 6645 [11] => 2968 [12] => 11764 [13] => 7482 [14] => 23756 [15] => 21201 [16] => 20291 [17] => 19154 )