สินค้าหมด

500 BAHT
600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12982' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6581,21738,4217,6275,23117,1217,17409,20124,4347,10047,23934,21909,5604,4831,22584,2870,6870,7220 Array ( [0] => 6581 [1] => 21738 [2] => 4217 [3] => 6275 [4] => 23117 [5] => 1217 [6] => 17409 [7] => 20124 [8] => 4347 [9] => 10047 [10] => 23934 [11] => 21909 [12] => 5604 [13] => 4831 [14] => 22584 [15] => 2870 [16] => 6870 [17] => 7220 )