สินค้าหมด

500 BAHT
600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12982' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5667,12966,20934,21530,6511,14347,17182,5651,22125,9148,10228,24496,1339,19986,14011,21701,498,19332 Array ( [0] => 5667 [1] => 12966 [2] => 20934 [3] => 21530 [4] => 6511 [5] => 14347 [6] => 17182 [7] => 5651 [8] => 22125 [9] => 9148 [10] => 10228 [11] => 24496 [12] => 1339 [13] => 19986 [14] => 14011 [15] => 21701 [16] => 498 [17] => 19332 )