สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12981' and ( pcharacter='481' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18103,18117,18104,18101,18105,18100,13684,12885,18098,18102,12980,18099 Array ( [0] => 18103 [1] => 18117 [2] => 18104 [3] => 18101 [4] => 18105 [5] => 18100 [6] => 13684 [7] => 12885 [8] => 18098 [9] => 18102 [10] => 12980 [11] => 18099 )