สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12981' and ( pcharacter='481' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18104,12885,9328,12980,18103,18099,18100,18102,18105,18098,13684,9327,18101,18117 Array ( [0] => 18104 [1] => 12885 [2] => 9328 [3] => 12980 [4] => 18103 [5] => 18099 [6] => 18100 [7] => 18102 [8] => 18105 [9] => 18098 [10] => 13684 [11] => 9327 [12] => 18101 [13] => 18117 )