สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12981' and ( pcharacter='481' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9327,18103,18099,18117,12980,18105,18100,9328,18104,12885,18102,18098,18101,13684 Array ( [0] => 9327 [1] => 18103 [2] => 18099 [3] => 18117 [4] => 12980 [5] => 18105 [6] => 18100 [7] => 9328 [8] => 18104 [9] => 12885 [10] => 18102 [11] => 18098 [12] => 18101 [13] => 13684 )