สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12981' and ( pcharacter='481' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18103,18098,18100,18101,18102,12980,12885,18104,18105,18117,18099,13684 Array ( [0] => 18103 [1] => 18098 [2] => 18100 [3] => 18101 [4] => 18102 [5] => 12980 [6] => 12885 [7] => 18104 [8] => 18105 [9] => 18117 [10] => 18099 [11] => 13684 )