สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12981' and ( pcharacter='481' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13684,12980,18098,18117,18104,9328,12885,9327,18105,18101,18103,18102,18100,18099 Array ( [0] => 13684 [1] => 12980 [2] => 18098 [3] => 18117 [4] => 18104 [5] => 9328 [6] => 12885 [7] => 9327 [8] => 18105 [9] => 18101 [10] => 18103 [11] => 18102 [12] => 18100 [13] => 18099 )