สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12981' and ( pcharacter='481' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12885,18105,13684,18098,18099,18104,18101,18117,18103,12980,18102,18100 Array ( [0] => 12885 [1] => 18105 [2] => 13684 [3] => 18098 [4] => 18099 [5] => 18104 [6] => 18101 [7] => 18117 [8] => 18103 [9] => 12980 [10] => 18102 [11] => 18100 )