สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12980' and ( pcharacter='481' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18103,9327,9328,18102,18117,18104,18098,18100,13684,18105,12885,18101,18099,12981 Array ( [0] => 18103 [1] => 9327 [2] => 9328 [3] => 18102 [4] => 18117 [5] => 18104 [6] => 18098 [7] => 18100 [8] => 13684 [9] => 18105 [10] => 12885 [11] => 18101 [12] => 18099 [13] => 12981 )