สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12980' and ( pcharacter='481' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18103,12981,18117,13684,18105,18098,18102,18099,12885,18100,18101,18104 Array ( [0] => 18103 [1] => 12981 [2] => 18117 [3] => 13684 [4] => 18105 [5] => 18098 [6] => 18102 [7] => 18099 [8] => 12885 [9] => 18100 [10] => 18101 [11] => 18104 )