สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12980' and ( pcharacter='481' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13684,18098,18100,12885,18102,18104,12981,18103,18101,18117,18105,18099 Array ( [0] => 13684 [1] => 18098 [2] => 18100 [3] => 12885 [4] => 18102 [5] => 18104 [6] => 12981 [7] => 18103 [8] => 18101 [9] => 18117 [10] => 18105 [11] => 18099 )