สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12980' and ( pcharacter='481' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18102,12885,18117,18100,12981,18099,13684,18101,18103,18105,18104,9327,9328,18098 Array ( [0] => 18102 [1] => 12885 [2] => 18117 [3] => 18100 [4] => 12981 [5] => 18099 [6] => 13684 [7] => 18101 [8] => 18103 [9] => 18105 [10] => 18104 [11] => 9327 [12] => 9328 [13] => 18098 )