สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12979' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4957,13730,6076,11235,19254,1585,6651,6270,2087,22093,20287,6247,5772,2948,15723,18941,19331,20920 Array ( [0] => 4957 [1] => 13730 [2] => 6076 [3] => 11235 [4] => 19254 [5] => 1585 [6] => 6651 [7] => 6270 [8] => 2087 [9] => 22093 [10] => 20287 [11] => 6247 [12] => 5772 [13] => 2948 [14] => 15723 [15] => 18941 [16] => 19331 [17] => 20920 )