สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12979' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5243,2029,22412,9175,2905,8247,18597,23418,2696,22980,13041,10898,21604,6228,21651,205,7337,9946 Array ( [0] => 5243 [1] => 2029 [2] => 22412 [3] => 9175 [4] => 2905 [5] => 8247 [6] => 18597 [7] => 23418 [8] => 2696 [9] => 22980 [10] => 13041 [11] => 10898 [12] => 21604 [13] => 6228 [14] => 21651 [15] => 205 [16] => 7337 [17] => 9946 )