สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12979' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5223,21295,499,22274,24130,20123,22327,23294,12825,5265,17836,22831,6439,8277,23716,7455,1485,3670 Array ( [0] => 5223 [1] => 21295 [2] => 499 [3] => 22274 [4] => 24130 [5] => 20123 [6] => 22327 [7] => 23294 [8] => 12825 [9] => 5265 [10] => 17836 [11] => 22831 [12] => 6439 [13] => 8277 [14] => 23716 [15] => 7455 [16] => 1485 [17] => 3670 )