สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12979' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14459,21641,2374,14475,10582,4202,8282,24462,2241,22940,2747,14457,21978,1566,6824,2850,11258,13735 Array ( [0] => 14459 [1] => 21641 [2] => 2374 [3] => 14475 [4] => 10582 [5] => 4202 [6] => 8282 [7] => 24462 [8] => 2241 [9] => 22940 [10] => 2747 [11] => 14457 [12] => 21978 [13] => 1566 [14] => 6824 [15] => 2850 [16] => 11258 [17] => 13735 )