สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12979' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5419,9394,5623,10977,6603,4217,21564,15581,5444,5904,22092,7220,203,14131,19459,23752,9936,1315 Array ( [0] => 5419 [1] => 9394 [2] => 5623 [3] => 10977 [4] => 6603 [5] => 4217 [6] => 21564 [7] => 15581 [8] => 5444 [9] => 5904 [10] => 22092 [11] => 7220 [12] => 203 [13] => 14131 [14] => 19459 [15] => 23752 [16] => 9936 [17] => 1315 )