สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12978' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22291,19742,9146,3884,24336,23084,19254,11487,2254,2751,5437,21801,12457,10701,6796,11538,21331,10322 Array ( [0] => 22291 [1] => 19742 [2] => 9146 [3] => 3884 [4] => 24336 [5] => 23084 [6] => 19254 [7] => 11487 [8] => 2254 [9] => 2751 [10] => 5437 [11] => 21801 [12] => 12457 [13] => 10701 [14] => 6796 [15] => 11538 [16] => 21331 [17] => 10322 )