สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12978' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4273,2853,4272,5604,24572,4271,12491,21333,23934,4270,1580,20268,24133,8249,10887,24669,3162,20965 Array ( [0] => 4273 [1] => 2853 [2] => 4272 [3] => 5604 [4] => 24572 [5] => 4271 [6] => 12491 [7] => 21333 [8] => 23934 [9] => 4270 [10] => 1580 [11] => 20268 [12] => 24133 [13] => 8249 [14] => 10887 [15] => 24669 [16] => 3162 [17] => 20965 )