สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12978' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1544,13104,10988,14006,1527,11522,22918,22808,22090,5629,14553,1450,5444,21638,10701,5920,10545,14111 Array ( [0] => 1544 [1] => 13104 [2] => 10988 [3] => 14006 [4] => 1527 [5] => 11522 [6] => 22918 [7] => 22808 [8] => 22090 [9] => 5629 [10] => 14553 [11] => 1450 [12] => 5444 [13] => 21638 [14] => 10701 [15] => 5920 [16] => 10545 [17] => 14111 )