สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12978' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14789,22043,12480,16122,3595,6863,22159,3596,5923,20183,21665,11238,23083,19990,3033,5806,21666,12977 Array ( [0] => 14789 [1] => 22043 [2] => 12480 [3] => 16122 [4] => 3595 [5] => 6863 [6] => 22159 [7] => 3596 [8] => 5923 [9] => 20183 [10] => 21665 [11] => 11238 [12] => 23083 [13] => 19990 [14] => 3033 [15] => 5806 [16] => 21666 [17] => 12977 )