สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12978' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20909,3800,18194,22930,21921,12491,9419,5502,15828,9251,18074,21696,18210,5915,9223,14313,13736,9304 Array ( [0] => 20909 [1] => 3800 [2] => 18194 [3] => 22930 [4] => 21921 [5] => 12491 [6] => 9419 [7] => 5502 [8] => 15828 [9] => 9251 [10] => 18074 [11] => 21696 [12] => 18210 [13] => 5915 [14] => 9223 [15] => 14313 [16] => 13736 [17] => 9304 )