สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12978' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15815,8924,24498,21621,1320,5791,25038,259,2603,9131,6468,24065,8419,5438,24085,22832,24730,6076 Array ( [0] => 15815 [1] => 8924 [2] => 24498 [3] => 21621 [4] => 1320 [5] => 5791 [6] => 25038 [7] => 259 [8] => 2603 [9] => 9131 [10] => 6468 [11] => 24065 [12] => 8419 [13] => 5438 [14] => 24085 [15] => 22832 [16] => 24730 [17] => 6076 )