สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12978' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4699,4980,1569,4223,5781,22280,2823,12966,490,9756,19089,20290,9157,22115,1744,19151,19307,9299 Array ( [0] => 4699 [1] => 4980 [2] => 1569 [3] => 4223 [4] => 5781 [5] => 22280 [6] => 2823 [7] => 12966 [8] => 490 [9] => 9756 [10] => 19089 [11] => 20290 [12] => 9157 [13] => 22115 [14] => 1744 [15] => 19151 [16] => 19307 [17] => 9299 )