สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12978' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18962,8984,5653,519,6622,5679,23758,14641,23412,2647,9146,21234,16367,14556,4975,5226,10233,20556 Array ( [0] => 18962 [1] => 8984 [2] => 5653 [3] => 519 [4] => 6622 [5] => 5679 [6] => 23758 [7] => 14641 [8] => 23412 [9] => 2647 [10] => 9146 [11] => 21234 [12] => 16367 [13] => 14556 [14] => 4975 [15] => 5226 [16] => 10233 [17] => 20556 )