สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12978' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9124,13037,2680,23783,21649,5778,20793,22916,25324,15370,14608,2030,10702,23493,7768,4736,22283,22938 Array ( [0] => 9124 [1] => 13037 [2] => 2680 [3] => 23783 [4] => 21649 [5] => 5778 [6] => 20793 [7] => 22916 [8] => 25324 [9] => 15370 [10] => 14608 [11] => 2030 [12] => 10702 [13] => 23493 [14] => 7768 [15] => 4736 [16] => 22283 [17] => 22938 )