สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12977' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5226,23843,1590,2676,10442,5243,6518,483,7805,3484,23631,23852,1309,7221,20179,3595,3912,1615 Array ( [0] => 5226 [1] => 23843 [2] => 1590 [3] => 2676 [4] => 10442 [5] => 5243 [6] => 6518 [7] => 483 [8] => 7805 [9] => 3484 [10] => 23631 [11] => 23852 [12] => 1309 [13] => 7221 [14] => 20179 [15] => 3595 [16] => 3912 [17] => 1615 )