สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12977' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12472,20835,5401,14142,5633,21972,16128,4732,5920,14556,14558,19680,22592,18555,2254,484,6278,3998 Array ( [0] => 12472 [1] => 20835 [2] => 5401 [3] => 14142 [4] => 5633 [5] => 21972 [6] => 16128 [7] => 4732 [8] => 5920 [9] => 14556 [10] => 14558 [11] => 19680 [12] => 22592 [13] => 18555 [14] => 2254 [15] => 484 [16] => 6278 [17] => 3998 )