สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12977' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5270,5400,22593,5806,20997,22126,23624,10705,18541,13722,21235,6251,3162,14561,20972,5645,6789,4231 Array ( [0] => 5270 [1] => 5400 [2] => 22593 [3] => 5806 [4] => 20997 [5] => 22126 [6] => 23624 [7] => 10705 [8] => 18541 [9] => 13722 [10] => 21235 [11] => 6251 [12] => 3162 [13] => 14561 [14] => 20972 [15] => 5645 [16] => 6789 [17] => 4231 )