สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12977' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2756,3632,18557,19702,1315,21916,23421,3026,23788,13239,20177,2027,14788,21239,498,8853,9934,9126 Array ( [0] => 2756 [1] => 3632 [2] => 18557 [3] => 19702 [4] => 1315 [5] => 21916 [6] => 23421 [7] => 3026 [8] => 23788 [9] => 13239 [10] => 20177 [11] => 2027 [12] => 14788 [13] => 21239 [14] => 498 [15] => 8853 [16] => 9934 [17] => 9126 )