สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12977' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10996,25237,5651,1483,18467,3018,7482,24130,11197,798,20117,24498,14679,11522,24332,2861,22412,4959 Array ( [0] => 10996 [1] => 25237 [2] => 5651 [3] => 1483 [4] => 18467 [5] => 3018 [6] => 7482 [7] => 24130 [8] => 11197 [9] => 798 [10] => 20117 [11] => 24498 [12] => 14679 [13] => 11522 [14] => 24332 [15] => 2861 [16] => 22412 [17] => 4959 )