สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12977' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3192,5660,23850,2091,16532,23497,19612,1527,22043,3657,8552,20257,5258,6803,15788,6474,21243,20200 Array ( [0] => 3192 [1] => 5660 [2] => 23850 [3] => 2091 [4] => 16532 [5] => 23497 [6] => 19612 [7] => 1527 [8] => 22043 [9] => 3657 [10] => 8552 [11] => 20257 [12] => 5258 [13] => 6803 [14] => 15788 [15] => 6474 [16] => 21243 [17] => 20200 )