สินค้าเหลือน้อย

1,199 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12976' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8896,5637,10635,19988,2870,22287,19750,23425,22157,10084,22799,10545,10856,20069,13180,13376,23739,6502 Array ( [0] => 8896 [1] => 5637 [2] => 10635 [3] => 19988 [4] => 2870 [5] => 22287 [6] => 19750 [7] => 23425 [8] => 22157 [9] => 10084 [10] => 22799 [11] => 10545 [12] => 10856 [13] => 20069 [14] => 13180 [15] => 13376 [16] => 23739 [17] => 6502 )