สินค้าเหลือน้อย

850 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12975' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18598,5537,22127,9208,20906,2934,6070,20794,260,2750,1524,2607,21670,16292,6252,15162,22116,1483 Array ( [0] => 18598 [1] => 5537 [2] => 22127 [3] => 9208 [4] => 20906 [5] => 2934 [6] => 6070 [7] => 20794 [8] => 260 [9] => 2750 [10] => 1524 [11] => 2607 [12] => 21670 [13] => 16292 [14] => 6252 [15] => 15162 [16] => 22116 [17] => 1483 )