สินค้าเหลือน้อย

850 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12975' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18598,9491,20294,14137,14032,4347,10174,9192,2026,18469,20200,16103,5229,15581,12465,2254,16138,15920 Array ( [0] => 18598 [1] => 9491 [2] => 20294 [3] => 14137 [4] => 14032 [5] => 4347 [6] => 10174 [7] => 9192 [8] => 2026 [9] => 18469 [10] => 20200 [11] => 16103 [12] => 5229 [13] => 15581 [14] => 12465 [15] => 2254 [16] => 16138 [17] => 15920 )