สินค้าเหลือน้อย

850 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12974' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7438,9930,10776,6507,22047,22196,21968,19991,21112,5346,22594,22213,1523,12483,17233,9296,21476,20905 Array ( [0] => 7438 [1] => 9930 [2] => 10776 [3] => 6507 [4] => 22047 [5] => 22196 [6] => 21968 [7] => 19991 [8] => 21112 [9] => 5346 [10] => 22594 [11] => 22213 [12] => 1523 [13] => 12483 [14] => 17233 [15] => 9296 [16] => 21476 [17] => 20905 )