สินค้าเหลือน้อย

850 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12974' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12477,19329,23428,10442,22131,22806,1749,10761,22751,6509,2704,11245,1484,5266,12459,9974,5478,13239 Array ( [0] => 12477 [1] => 19329 [2] => 23428 [3] => 10442 [4] => 22131 [5] => 22806 [6] => 1749 [7] => 10761 [8] => 22751 [9] => 6509 [10] => 2704 [11] => 11245 [12] => 1484 [13] => 5266 [14] => 12459 [15] => 9974 [16] => 5478 [17] => 13239 )