สินค้าเหลือน้อย

850 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12974' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7899,3892,9777,20637,12977,19990,6569,2990,24308,22129,6296,2675,21917,14549,22062,4052,3818,1453 Array ( [0] => 7899 [1] => 3892 [2] => 9777 [3] => 20637 [4] => 12977 [5] => 19990 [6] => 6569 [7] => 2990 [8] => 24308 [9] => 22129 [10] => 6296 [11] => 2675 [12] => 21917 [13] => 14549 [14] => 22062 [15] => 4052 [16] => 3818 [17] => 1453 )